Doorgaan naar hoofdcontent

Privacyverklaring

Bij ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ worden verschillende gegevens van je opgeslagen en bewaard, die verband houden met jouw privacy bij gebruik van de website, wanneer je contact opneemt of kiest voor een van mijn diensten. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ met jouw persoonsgegevens omgaat en deze verwerkt.

Contactgegevens
barbara@casema.nl
+31624698815
www.barbaraoudejans.nl
Kennemerduinen 7
1187 JK Amstelveen
KvK-nummer: 76362604

Barbara Oudejans is eigenaar van ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ en is te bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via barbara@casema.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doelen en grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten
Geautomatiseerde besluitvorming
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’) tussen zit.

Bewaartermijn
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieĆ«n) van persoonsgegevens:
 • Voor financiĆ«le persoonsgegevens (factuurgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
 • Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Als ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ op haar website cookies gebruikt, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je de website bezoekt, ontvang je uitleg over cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar barbara@casema.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je krijgt zo snel mogelijk een reactie, maar binnen vier weken, op je verzoek.

‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
‘Barbara Oudejans - Coaching en advies bij hooggevoeligheid’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of via mail contact met mij op.

Lees je ook mijn algemene voorwaarden?