Doorgaan naar hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Algemeen
Je kunt je bij mij aanmelden door te bellen of te mailen. Ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op. Voorafgaand aan een intakegesprek voor de coaching, stuur ik je een intakeformulier dat je in kunt vullen. Ik vraag je dit formulier ingevuld, uiterlijk 2 dagen voor de intake, terug te sturen (via mail of post).
Een intakegesprek plannen we binnen 1 week. De kosten hiervoor zijn €65,00 voor 1 uur. Tijdens het intakegesprek vertel ik kort of en hoe ik je op weg zou kunnen helpen. Als ik denk dat ik je niet kan helpen, laat ik je dat ook weten en als het mogelijk is, verwijs ik je door. Na het intakegesprek bepaal jij of je met mij verder wilt en maken we een afspraak voor een eerste coachingsgesprek. We bespreken per keer of een volgende afspraak nodig is.
Wanneer we een afspraak maken voor een eerste coachingsgesprek, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring.

Coachingsgesprekken volwassenen en leerkrachten
Een coachingsgesprek duurt 1 uur en kost €65,00 per uur. De gesprekken vinden in principe plaats in mijn praktijkruimte. Als begeleiding aan huis of op school gewenst is buiten Amstelveen, reken ik €0,20 reiskosten per kilometer (afstand via Google Maps).

Coachingsgesprekken ouders
Een coachingsgesprek duurt 1 uur en kost €65,00 per uur. De gesprekken vinden in principe plaats in mijn praktijkruimte. Als begeleiding aan huis of op school gewenst is buiten Amstelveen, reken ik €0,20 reiskosten per kilometer (afstand via Google Maps).
In principe is je kind niet aanwezig bij de coachingsgesprekken en geef ik je tips en handvatten mee voor in de thuissituatie. Mocht het wenselijk zijn, dan zal ik je vragen bij de coachinggesprekken met je kind aanwezig te zijn. Uiteraard gaat dit alles in overleg met jou en met je kind.
Indien nodig kan ik aansluiten bij gesprekken met derden. Ook kan ik je ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met derden. Hiervoor geldt het uurtarief van €65,00 per uur.

Betaling
Na iedere afspraak ontvang je een factuur. Betalen mag binnen 14 dagen door middel van overboeking.

Afzeggen/verzetten afspraak
Als je een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Wanneer je later afmeldt, breng ik de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening. Afzeggen mag via sms, WhatsApp, mail of telefonisch. Uiteraard mag je een voicemail inspreken als ik niet opneem.

Verwachtingen
Je mag van mij een open en eerlijke communicatie verwachten. Ook mag je een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten om je en/of je kind te kunnen helpen. Ik ben aangesloten bij het Netwerk Hooggevoelig heel gewoon om mijn professionaliteit te blijven waarborgen.
Ik verwacht van jou ook een open en eerlijke communicatie. Ik verwacht dat je openstaat voor de hulp en adviezen die je krijgt en dat je met mij in gesprek gaat als deze niet het gewenste resultaat geven.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en/of je kind zijn altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.
Wat we bespreken in de coachingsgesprekken is vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of je kind in gevaar brengen, dan zal ik die wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, huisarts). Dit bespreek ik altijd eerst met jou en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachten
Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact met mij op, zodat we hier samen een oplossing voor kunnen vinden. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie samen op te lossen.
Lukt het niet om het conflict op te lossen, dan is het Nederlands Recht van toepassing.
Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Lees je ook mijn privacyverklaring?